Zeleň upokojuje. Je dobré chodiť na zdravý vzduch vyčistiť si hlavu. To už asi počul každý z nás. Vedeli ste však, že pobyt v prírode a najmä v lese má veľa ďalších, vedecky dokázaných prínosov? Človek nemusí byť lekár ani evolučný biológ, aby vždy, keď sa dostane do prírody, pocítil pokoj, ktorý sa mu rozlieva po celom tele i duši.

 

Ľudia dnes trávia väčšinu času v budovách, v mestách, v uliciach. Desiatky tisíc rokov sme sa však ako druh vyvíjali v prírode a naše telá sú na to stále nastavené. Túto domnienku potvrdzujú závery mnohých vedeckých štúdií.

Pobyt v lese na lekársky predpis?

Stoštyridsať odborníkov z 27 krajín, ktorí dlhodobo skúmali súvislosť medzi ľudským zdravím a prirodzenou i kultúrnou krajinou, sa na medzinárodnej konferencii „Landscape and Human Health: Forests, Parks and Green Care“ zhodlo, že ak si častejšie doprajeme pobyt v prírode, budeme menej chorí. Podľa nich má pobyt v lese pozitívny vplyv nielen na odbúravanie bežného stresu, ale aj na syndróm vyhorenia. Napríklad v Írsku alebo v Škótsku už ľuďom pobyt v prírode dokonca predpisujú. Častejší pobyt v prírode môže znižovať vysoký krvný tlak, znižuje aj nebezpečenstvo ochorení dýchacích ciest a kardiovaskulárnych chorôb a má podľa záverov tejto konferencie aj pozitívny vplyv na liečbu duševných porúch.

Nechajte deti behať vonku

Počas jednej reklamnej kampane v roku 2016 sa ukázalo, že priemerné dieťa strávi vonku menej času ako väzni v najprísnejšej americkej väznici. Tí majú totiž každý deň garantované dve hodiny, zatiaľ čo priemerné dieťa sa mimo budovy pohybuje menej ako hodinu denne. Dokonca sa začína hovoriť o tom, že deti trpia „chorobou z nedostatku prírody“. Na vine nie sú len smartfóny a videohry. Podľa novinára Richarda Louva aj nevedomky deti od pobytu vonku vlastne odrádzame, keď lesy, polia a lúky vnímame ako eventuálne nebezpečné. Ukazuje sa pritom, že deti, ktoré sa pravidelne pohybujú v prírode, sú odolnejšie a majú lepšiu imunitu, čo rodičia ocenia aj preto, že ich potom obchádzajú choroby súvisiace s prechladnutím. Okrem toho sú viac fyzicky aktívne, takže sa u nich znižuje riziko nadváhy, ale aj krátkozrakosti, zlepšuje sa pozornosť a sústredenie. Niektoré štúdie dokonca ukazujú výrazné zlepšenie symptómov u detí s diagnostikovaným ADHD. Ak chcete svoje deti do života vybaviť aj väčšou sebaúctou, kreativitou a naučiť ich pracovať s rizikom, pustite ich do lesov a na polia!

Lesný kúpeľ – šinrin-joku

Na pozitívach pobytu v prírode stavia aj súčasný trend šinrin-joku, čiže lesný kúpeľ. Tento prístup vychádza z toho, že vďaka zapojeniu všetkých zmyslov pri pobyte v prírode sa zlepšuje ľudské zdravie. Je založený na výskumoch financovaných japonskou vládou v 80. rokoch minulého storočia. Tie potvrdili, že už po niekoľkých hodinách pobytu v prírode klesá hladina stresových hormónov, zvyšuje sa aktivita imunitného a hlavne nervového systému, ktorý ovplyvňuje relaxáciu. Nie je to teda len „ezoterické objímanie stromov“, ale, samozrejme, môžete vyskúšať aj to.
Nemusíte každý deň tráviť tri hodiny chôdzou po lese alebo lúke, stačí, keď doň pravidelne zaradíte prechádzky v prírode či mestskom parku. Už dvadsať minút denne vedie k výraznému zlepšeniu zdravia a psychiky. Skúste si pri tom niekedy vyzuť topánky a prejsť sa bosí v tráve, zhlboka dýchať a užívať si všetky vône, počúvať šumenie stromov a ochutnať lesné plody – jednoducho vedome zapojte všetky svoje zmysly.

V nedávnom rozhovore pre český Radiožurnál jeden horolezec vyhlásil, že všetky svoje dôležité životné rozhodnutia urobil v horách. Ak ste čítali až sem, už asi rozumiete, prečo.

Bonus pre pokročilých

Ak sa vám pobyt v prírode zapáči natoľko, že ho budete chcieť doviesť na vyššiu úroveň, môžete skúsiť tzv. Vision Quest. Ako by sa vám páčilo stráviť osamote pár dní v prírode a pod vedením skúseného kouča nájsť svoj „zmysel života“?