Možno ich považujete za otravu a zdržovanie. Najmä keď v bláznivom trysku dní poriadne neviete, kde vám zo všetkých povinností hlava stojí. O čom je reč? O pravidelných prehliadkach u vášho všeobecného lekára. Pozrime sa však na túto zdanlivú zbytočnosť zodpovednými očami.

Čo sa týka ochorení, čas môže byť zákerný protihráč. V dvojslovnom názve „pravidelné prehliadky“ si preto všimnite slovo pra-vi-del-né. Ak sa ochorenie odhalí včas, väčšina sa dá oveľa ľahšie liečiť a pravdepodobnosť úspešnej liečby sa zvyšuje najmä pri závažnejších ochoreniach. Ako lapidárne glosuje v jednom zo svojich standupov komička Whitney Cummingsová – keby muži nemali ženy, asi by zomreli na nádchu, pretože by nemali nikoho, kto by ich nútil chodiť na prehliadky!

Podľa výskumu skupiny AXA chodí na pravidelné prehliadky hradené zdravotnými poisťovňami len pätina ľudí! Je to škoda – predstavte si, že ste si zaplatili permanentku na plaváreň a celý rok si ani raz neprídete zaplávať! Nemrzelo by vás to? Určite áno! Prečo nevyužiť hradené prehliadky?

 

Oči, uši, cukor, tlak

 

Počas pravidelných preventívnych prehliadok by mal váš lekár orientačne skontrolovať váš sluch a zrak, krvný tlak, hmatom vám vyšetriť lymfatické uzliny, žily dolných končatín a stav kože. Hmatom lekár skontroluje aj brucho, štítnu žľazu, mal by popočúvať pľúca a srdce. Čaká vás aj laboratórne vyšetrenie krvi a moču. A pozor – dnes sú povinné aj onkologické vyšetrenia. Nad 45 rokov veku by vám lekár mal skontrolovať hladinu krvného cukru (glykémiu), pretože s pribúdajúcim vekom sa zvyšuje riziko cukrovky.
Prehliadka by nebola kompletná, keby vám lekár neskontroloval aj termíny očkovaní (dôležitý je najmä termín posledného očkovania proti tetanu).

Aj zdanlivé banality alebo choroby, ktoré sa nemusia včas prejaviť, sa dajú vďaka preventívnym prehliadkam podchytiť. Zvýšený krvný tlak? Ak sa začne liečiť včas, významne znížite riziko neskoršieho infarktu.

 

Na čo máte nárok?

 

Na všeobecnú preventívnu prehliadku u všeobecného lekára máte nárok 1x za 2 roky (deti do 3 rokov častejšie), na gynekologickú prehliadku od 18 rokov (alebo od prvého tehotenstva) 1x ročne a 1x ročne na stomatologickú prehliadku.

 

Zuby – základ krásy a zdravia!

 

Na prehliadku u zubára máte nárok 2x ročne do 18 rokov a potom raz ročne. Predpokladáme, že ich absolvujete pravidelne, ale pre istotu zrekapitulujeme: ide o vyšetrenie stavu chrupu, mäkkých tkanív v ústnej dutine a priľahlých slizníc a kontrolu čeľustí. Súčasťou býva aj inštruktáž základnej zubnej hygieny alebo aspoň vhodné odporúčania.

 

Skríning neznamená len premietanie filmu

 

Skríningový program nie je sekcia z Art Film Festu v Košiciach, ale časť prevencie nadväzujúca na pravidelné prehliadky. Cieľom skríningov je odhaliť výskyt onkologických ochorení v ranom štádiu – keď ešte nemajú príznaky, neprejavujú sa navonok, ani nespôsobujú žiadne ťažkosti.

Skríning rakoviny prsníka (mamografia) prebieha na akreditovaných pracoviskách pre pacientky od 40 do 69 rokov 1x za 2 roky. Skríning nádorov hrubého čreva a konečníka sa vykonáva od 50. roku veku 1x za rok. Pri negatívnom výsledku prvej preventívnej kolonoskopickej prehliadky u poistencov so zvýšeným rizikom ochorenia na rakovinu hrubého čreva a konečníka sa preventívna kolonoskopická prehliadka vykonáva každých päť rokov.

Od 23 do 64 rokov sa robí aj skríning nádorov krčka maternice cytologickým vyšetrením krčka maternice (na akreditovaných pracoviskách), na ktorý máte nárok raz ročne. Prvé dva odbery sú s ročným intervalom, ak sú nálezy negatívne, pokračujú s intervalom 3 rokov.

Čo je dôležité? Nezabúdať a urobiť si čas – uvedomte si, že prevencia často zachraňuje a lieči včas.