Hovorí sa, že vek je len číslo a v joge to platí dvojnásobne. Hodí sa pre pružných tínedžerov aj čulých prarodičov. Napriek tomu aj v joge sú v určitom štádiu života niektoré pozície a zostavy vhodnejšie. Lektorku Světlu Indiru Prokešovú sme preto poprosili, aby nám poradila, aké cvičenie by odporučila päťdesiatnikom. Aký je jej tip? Loma Viloma. Znie to ako zaklínadlo a vraj aj podobne funguje – je to zostava, ktorá posilňuje a nabíja energiou. Máme pre vás hneď tri úrovne cvičenia zoradené podľa náročnosti. 

 

„Loma Viloma je polaritné cvičenie, ktoré cez stred tela harmonizuje telo aj myseľ. Získavame toľko hľadanú vyváženosť a pokoj. Nie pasivitu, ale aktívny, vnímavý a energeticky vyvážený postoj k sebe i okoliu,“ vysvetľuje lektorka jogy Světla Prokešová a dodáva: „Vo fyzickom tele posilňujeme predovšetkým brucho, chrbticu a naťahujeme ďalšie svaly. Naše telo získava pevnosť, pružnosť a ladnosť.“

 

Každá séria má jasne daný postup, stručné inštrukcie nájdete hneď pod obrázkami.

 

Zostava 1

 

Zostava 2

 

Zostava 3

 

Všetky cviky sa snažíme robiť uvoľnene. Nohy, ruky i trup držíme pri cvičení natiahnuté, ale nie napnuté. Pri cvičení na bokoch držíme telo natiahnuté v jednej rovine. Zadok nevystrkujeme, ani sa neprehýbame. Do pozícií prechádzame vždy plynulým pohybom s nádychom a s výdychom sa rovnako plynulo vrátime do východiskovej polohy.

 

Rýchlosť pohybu prispôsobíme tak, aby nám vyšiel na celú dobu nádychu aj výdychu. Každý cvik opakujeme trikrát. Ak sa pri cvičení dvíhajú ľavá a pravá noha samostatne, považujeme za jeden cvik zdvihnutie striedavo oboch nôh. Poradie cvikov pre pravú a ľavú stranu možno zvoliť individuálne tak, ako sme zvyknutí.

 

Dôležitú úlohu v celom systéme hrá dýchanie. Na začiatok môžeme použiť dychový rytmus napríklad v pomere 2 : 1 : 2 : 1 (dve sekundy nádych, jedna sekunda výdych) alebo 4 : 2 : 4 : 2, neskôr 6 : 3 : 6 : 3, pokročilí sa môžu ustáliť aj na pomere 8 : 4 : 8 : 4. Ľudia s vysokým krvným tlakom a kardiaci cvičia vo vlastnom rytme dychu a bez zadržovania dychu. Ak by sa vám to zdalo jednoduché, skúste predĺžiť nádychy, výdychy a zadržovanie dychu.

 

„Spomínam si na veľmi distingvovanú pani, ktorá pri prvej sérii v ľahu na bruchu chcela zdvihnúť nohy. Asi ju prekvapilo, aké je to náročné, pretože poriadne zahrešila a povedala: ,Myslela som si, že to bude hračka!‘“,  Smeje sa Světla. Napriek počiatočnej náročnosti však prevažujú pozitívne účinky cvičenia: „Všetko geniálne je jednoduché – potvrdzuje to aj toto cvičenie. Jednoduchými pohybmi overenými tisíckami rokov môžeme aj dnes dosiahnuť výborné výsledky.“

 

My si už rozkladáme podložku a ideme na to, pridáte sa?