Základy prvej pomoci sa môžu hodiť každému z nás, pretože v priebehu života sa určite aspoň raz ocitneme v situácii, ktorá si žiada našu okamžitú akciu. Dnes sa pozrieme na to, čo je prvá pomoc, a upozorníme na bežné chyby, ktoré ľudia v krízových situáciách robia.

 

Cieľ prvej pomoci

 

Cieľom je poskytnúť prvú pomoc pred príchodom rýchlej záchrannej služby alebo dopraviť postihnutú osobu do zdravotného strediska. To môže byť dôležité najmä v závažných prípadoch, ako sú dusenie alebo zástava srdca, pretože čas hrá v takýchto situáciách podstatnú úlohu.

 

Techniky prvej pomoci

 

Ak si nie ste istí, či viete, ako správne postupovať, je lepšie počkať a prenechať prácu zdravotníkom záchrannej služby. Pred ich príchodom premiestnime zranenú osobu do bezpečia a zaistíme, aby sa cítila v rámci možností pohodlne. Už zo školy by sme mali poznať základné techniky, ako postupovať v prípade popálenín, zranení či rezných rán, zlomenín, straty vedomia alebo zástavy srdca.

 

Príručka prvej pomoci

 

Existujú stovky rôznych príručiek prvej pomoci. Po celom svete je jednou z najrozšírenejších príručka vydaná Medzinárodným červeným krížom, ktorú nájdete tu.

 

 

ABC prvej pomoci

 

Ako postupovať v niektorých najbežnejších prípadoch:

  • Prvá pomoc pri nehode

Keď ste svedkom nehody, poraneným účastníkom nehýbte. Ak má na hlave helmu, neodstraňujte ju. Mohlo by tak dôjsť k zhoršeniu prípadného poranenia miechy. Situáciu nepodceňte a zavolajte záchrannú službu.

Ak účastník nehody stratil vedomie, skontrolujte, či dýcha a má pulz. Ak máte podozrenie, že utrpel úpal, premiestnite ho do tieňa a skontrolujte životné funkcie.

Pokiaľ má postihnutá osoba zachované základné životné funkcie, položte ju na bok. V opačnom prípade je nutná kardiopulmonálna resuscitácia.

  • Prvá pomoc pri popáleninách

Popálené miesto opláchnite vodou a ak je potrebné, okraje popáleniny očistite. Obviažte sterilným obväzom, v prípade vážnej popáleniny navštívte lekára. Nikdy na ranu nenanášajte zubnú pastu alebo maslo! Hrozí infekcia.

  • Prvá pomoc pri krvácaní z nosa

Predkloňte hlavu (nikdy hlavu nezakláňajte, krv by vám natiekla do krku), prstami stlačte nosové dierky k sebe a držte ich asi desať minút. Miesto môžete aj chladiť, pretože chlad sťahuje cievy a pomáha zastaviť krvácanie. Ak sa krvácanie približne do desiatich minút nezastaví, vyhľadajte odbornú pomoc. Lekár vám v prípade potreby vykoná kauterizáciu.

  • Prvá pomoc pri dusení

Nebúchajte postihnutého do chrbta. Mohlo by sa stať, že predmet, ktorý blokuje dýchacie cesty, sa pohne a bude ťažšie ho odstrániť. Urobte Heimlichov chmat, ktorý spočíva v tom, že sa postavíte za postihnutú osobu a oboma rukami ju stlačíte v hornej časti brucha. Vzduch sa vytlačí nahor a prekážka brániaca v dýchaní môže vyjsť von.

  • Prvá pomoc pri zranení a krvácaní

Ak chcete ranu vyčistiť, použite najprv mydlo a vodu a ranu umývajte vždy od stredu smerom von, aby sa zabránilo kontaminácii. Po vyčistení použite antiseptikum, aby sa zabránilo šíreniu baktérií. Ak nehrozí odretie alebo krvácanie, nechajte ranu odkrytú.

Ak dôjde ku krvácaniu, zistite, odkiaľ krv vyteká a s akou intenzitou. Ak je krvácanie silné, stiahnite ranu sterilným obväzom a vyčkajte na príchod záchrannej služby. Ak je krvácanie slabé alebo mierne, ranu stlačte a obviažte tlakovým obväzom.

  • Prvá pomoc pri záchvate

Skontrolujte, či postihnutej osobe nebráni oblečenie v dýchaní. Ak je to možné, položte ju pre prípad, že by došlo k vracaniu, nabok. Nevkladajte jej ruku do úst, nemusíte sa obávať zapadnutia jazyka. Dajte pozor, aby sa neudrela, a počkajte, až kríza prejde.

  • Prvá pomoc pri uštipnutí hadom

Ak vysajete jed ústami, mohli by ste prehltnúť toxíny. Je lepšie ranu starostlivo ošetriť, zabrániť rozširovaniu zasiahnutej oblasti a stlačiť ranu tak, aby krv a časť jedu mohli vyjsť von.

  • Prvá pomoc u detí

V prípade dieťaťa, ktoré má záchvat, vysokú horúčku, je dezorientované alebo má ťažkosti s dýchaním, je vždy lepšie hneď zavolať pohotovosť. Ošetrenie detí je vždy ťažšie z dôvodu ich útlejšej telesnej konštrukcie.

 

Lekárnička prvej pomoci

 

Každý by mal mať po ruke lekárničku, kde nájde všetko potrebné na ošetrenie zranenia, rezných rán, odrenín, popálenín, a vedieť, ako zafixovať kĺb alebo dlhú kosť pri podozrení na zlomeninu či vykĺbenie. V každej lekárničke by mala byť dezinfekcia, masť na rany alebo uhryznutie či bodnutie hmyzom, obväzy, nožnice, rukavice, injekčná striekačka, pinzeta a teplomer.