Zdá sa, že sa v Európe spomaľuje rast počtu prípadov nákazy SARS-Cov2. Hoci v súčasnosti mnoho krajín začína s uvoľňovaním obmedzenia vychádzania zavedeného na zníženie prenosu vírusu, odporúča sa zostať aj naďalej obozretný a snažiť sa nákaze vyhnúť.

 

Odporúčania spracoval Dr. Pedro L. González, špecialista na preventívnu medicínu a verejné zdravie.

 

Európa registruje polovicu všetkých celosvetových prípadov nákazy SAR-Cov2, tomuto vírusu tu podľahlo už viac ako 84 000 ľudí. Každý deň sa objavujú tisíce nových prípadov nákazy. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) prichádzajú z krajín, ako sú Španielsko, Taliansko a Francúzsko, optimistické údaje, ale jej generálny riaditeľ vyzýva k opatrnosti a poznamenáva, že sme stále „uprostred búrky“.

Sploštenie krivky vývoja nákazy znamená zníženie počtu novo nakazených chorobou covid-19 v medzidennom porovnaní. Pri grafickom spracovaní to potom vyzerá, že krivka začína mierne klesať. Podľa svetového sledovacieho centra University Johnsa Hopkinsa k tomu zatiaľ v mnohých oblastiach nedochádza, preto treba stále dodržiavať základné opatrenia na zabránenie šírenia vírusu SARS-Cov2:

 • Umývajte si často ruky: pre istotu je dobré zrekapitulovať si základné kroky správneho umývania rúk.
 • Pri kašľaní alebo kýchaní si zakryte ústa a nos pokrčeným lakťom alebo vreckovkou, vreckovku potom okamžite vyhoďte a umyte si ruky dezinfekčným prostriedkom na ruky na báze alkoholu, prípadne mydlom a vodou.
 • Dodržujte rozostupy: držte sa vo vzdialenosti minimálne dva metre od iných ľudí, najmä ak kašlú, kýchajú alebo majú horúčku.
 • Nedotýkajte sa očí, nosa a úst.
 • Keď idete von, noste rúško: úplne stačí jednorazové zdravotnícke alebo doma ušité bavlnené.

Zmeňte svoje hygienické návyky

Pred tým, než nás zasiahla pandémia covid-19, nebolo umývanie rúk samozrejmosťou, a to ani medzi zdravotníkmi. Podľa rôznych štúdií vykonaných pred vypuknutím pandémie covid-19 dodržiavalo pravidlá umývania rúk menej ako 50 % zdravotníkov.

Prieskumy realizované medzi rôznymi skupinami obyvateľstva podobne odhalili, že pred pandémiou neboli pravidlá dostatočne dodržiavané: iba 7,8 % ľudí si po použití toalety umývalo ruky aspoň 20 sekúnd a takmer 50 % skúmaných si umývalo ruky rýchlo a často bez mydla.

Opatrenia vrátane zvýšenej informovanosti, inštalácia bezkontaktných dávkovačov na dezinfekciu a mydlo spolu s intenzívnou osvetou viedlo k zlepšeniu hygieny rúk priemerne o 47 %.

Je všeobecne známe, že prínos umývania rúk sa odvíja od správnych návykov. Je preto dôležité, aby sa stalo bežnou súčasťou každodenných situácií, ako sú príchod domov, použitie toalety, konzumácia jedla, čím si tento návyk zautomatizujeme.

Obmedzenie vychádzania

Medzi faktory, pre ktoré je obmedzenie vychádzania pre mnohých ľudí ťažké, patria negatívne psychologické účinky, a to vrátane príznakov posttraumatickej stresovej poruchy, zmätenosti či hnevu. Obmedzenie vychádzania sa ťažšie znáša, ak ho sprevádza:

 • Opakované predlžovanie karantény bez konkrétneho uvedenia dátumu ukončenia
 • Strach z nákazy a sociálnej stigmatizácie
 • Frustrácia a nuda
 • Finančné straty alebo nedostatok tovaru v obchodoch

Aby sme túto situáciu čo najlepšie zvládli a vyšli z nej posilnení, je dobré pripraviť si denný plán prispôsobený tejto výnimočnej situácii.

 • Počas karantény sa sústreďte na altruizmus a sociálne cítenie.
 • Pozrite sa na riziko s odstupom.
 • Robte bežné preventívne opatrenia, ale vyhnite sa extrémom. Ak nepracujete v zdravotníctve, nie je nutné často sa prezliekať ani prezúvať.
 • Používajte svoje obľúbené metódy „osobného úniku“, pri ktorých môžete zostať doma.

Niektorí odborníci sú presvedčení, že bez ohľadu na povinnosť dodržiavať karanténu vyplývajúcu zo zákona, je nutné všetko jasne zdôvodniť a riadne informovať o všetkých postupoch.

Dobré pochopenie pokynov týkajúcich sa prevencie a kontroly nákazy, vrátane informácií a zdôvodnenia štandardných odporúčaní, je jedným zo spôsobov, ako sa aktívne zapojiť do prevencie nákazy SARS-Cov2.

 

Zdroje

Organizácie:

 • Svetová zdravotnícka organizácia (WHO)
 • Univerzita Johnsa Hopkinsa & Medicine-Coronavirus Resource Center
 • Science Direct
 • MDPI (Molecular Diversity Preservation International)
 • Americká Národná knižnica medicíny – Národné inštitúty zdravia (NIH – NLM)
 • The Lancet

Štúdia:

 • „Perceptions and knowledge about hand hygiene in resident doctors of Son Llàtzer Hospital 2011-2017“, 3306/MEDICINABALEAR.33.01.33.
 • Seo HJ, Sohng KY, Chang SO, Chaung SK, Won JS, Choi MJ. „Interventions to improve hand hygiene compliance in emergency departments: a systematic review. J Hosp Infect“. 2019;102(4):394–406.
 • Diefenbacher S, Pfattheicher S, Keller J. „On the Role of Habit in Self-Reported and Observed Hand Hygiene Behavior“. Appl Psychol Health Well Being. 2020;12(1):125–143.
 • Brooks SK, Webster RK, Smith LE, et al. „The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review of the evidence“. 2020;395(10227):912–920.
 • Wilder-Smith A, Freedman DO. „Isolation, quarantine, social distancing and community containment: pivotal role for old-style public health measures in the novel coronavirus (2019-nCoV) outbreak“. J Travel Med. 2020;27(2):taaa020.