Za obavou, že o nás nikto nestojí, sa môže skrývať hlbšia emocionálna porucha.

 

 

 

 

Čo je to Wendin komplex

 

Wendin komplex alebo syndróm predstavuje nutkanie napĺňať potreby druhých ľudí (partnera, detí alebo priateľov) na úkor tých vlastných.

Tento termín prvýkrát použil v roku 1984 psychológ Dan Kiley. Opisuje osoby, ktoré sa k svojmu partnerovi alebo k iným blízkym ľuďom správajú ako otec alebo matka a berú na seba ich povinnosti.

V príbehu o Petrovi Panovi Wendy rozhoduje za ostatných a stará sa o deti v Krajine-Nekrajine. Peter Pan žije vo fantázii, nič neriskuje a dosahuje svoje triumfálne víťazstvá vďaka úsiliu svojej kamarátky. Podľa odborníkov z Vysokej školy psychológie v Las Palmas postihuje Wendin syndróm najčastejšie ženy, ktoré sa správajú ako pestúnky ľudí okolo nej, ktorí nedokážu emocionálne dospieť.

 

Wendin syndróm – príčiny

 

Strach z neprijatia je prvotnou príčinou, ale spoločne s ďalšími premennými (ako sú ženské pohlavie, štýl výchovy alebo osobnostné charakteristiky) môže viesť k Wendinej dileme.

Strach z neprijatia alebo z opustenia: strach z odmietnutia vedie k tomu, že títo ľudia plnia priania druhých, preberajú zodpovednosť za iných a preťažujú sa.

Vplyv prostredia: sexistická výchova, zdôrazňujúca úlohu ženy ako opatrovateľky, ktorá má na starosti domácnosť, môže zvýšiť pravdepodobnosť, že také ženy budú týmto syndrómom trpieť.

Nízke sebavedomie: títo ľudia majú o sebe nízku mienku, čo vedie k nízkemu sebavedomiu a negatívne ovplyvňuje citovú pohodu, zároveň však túžia po láske. Nízke sebavedomie je nielen príčinou tejto poruchy, ale aj iných depresívnych stavov.

Potreba bezpečia: Wendy sa nespráva altruisticky, jej správanie vyplýva z potreby cítiť podporu druhých ľudí. Strach, že ju nikto nemá rád, vedie k tomu, že sa správa k ľuďom okolo seba extrémne servilne.

Emocionálna závislosť: Pre ľudí s týmto komplexom je ťažké mať svoj život pod kontrolou, preto sa snažia kontrolovať životy ostatných. Nie je preto výnimkou, že matka, ktorá trpí Wendiným syndrómom, vychová syna, ktorý má syndrómom Petra Pana.

Životné skúsenosti: Veľmi často má tento syndróm korene v minulosti či detstve, keď sa takýto človek cítil vo svojej pôvodnej rodine odstrčený a bez ochrany. V dospelom veku potom kompenzuje tento nedostatok bezpečia tým, že na seba berie úlohu chýbajúcich rodičov, ktoré si prial mať, ale nemal.

 

Ako prekonať strach z odmietnutia

 

Prvým krokom vedúcim k riešeniu tohto problému je uvedomiť si ho, pripustiť si, že máme problém, a vyhľadať pomoc. Najlepším riešením je kontaktovať špecialistu (psychoterapeuta alebo psychológa špecializujúceho sa na emočné problémy), ktorý nám môže pomôcť sa vyliečiť:

  • Naučte sa „hovoriť nie“: medzi interpersonálne zručnosti je potrebné zahrnúť schopnosť „povedať nie“, poznať svoje limity a delegovať úlohy.
  • Mať sa rád: rozdať sa ostatným a nebrať ohľady na seba samého môže vyvolať pocity prázdnoty a viesť k ďalším psychosomatickým ochoreniam. Psychológ vám môže pomôcť nájsť spôsob, ako nájsť silu a čeliť budúcnosti.
  • Zbaviť sa strachu z odmietnutia: Tento strach treba potlačiť a uvedomiť si, že strach z opustenia je iracionálny a nedôvodný.